Welkom bij het 'Expertisecentrum DAVID' (eDAVID)
Expertisecentrum DAVID (eDAVID) vzw

Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van eDAVID betreft:

  • digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen
  • gedigitaliseerde documenten, foto's, geluids- en beelddocumenten aanwezig in archieven, musea of bibliotheken e.a.

Daartoe neemt eDAVID innoverende initiatieven met als doel:

  • de ontwikkeling van archiveringsstrategieën voor digitaal erfgoed,
  • de voortzetting van de laboratoriumfunctie van vroegere projecten ten aanzien van digitale archieven en cultureel erfgoed,
  • de promotie van de ontwikkeling van methodes, technieken, procedures en tools die een duurzame digitale archivering ondersteunen en mogelijk maken,
  • de realisatie van de aanbevelingen van het UNESCO-charter inzake de zorg voor digitaal erfgoed zodat geen informatie of kunst- en erfgoedobjecten verloren gaan wegens onzorgvuldig digitaal beheer,
  • de werking in Vlaanderen/België en samenwerking met partners in Europa en ingeschakeld in Europese projecten en samenwerkingsverbanden.